Kết thúc điều trị

zinc electroplating

Mạ điện kẽm

Zinc nickel alloy plating

Mạ hợp kim niken kẽm

zinc plating

Mạ kẽm

powder coating

Sơn tĩnh điện

wet painting

Sơn ướt