Chất lượng

Danh sách thiết bị kiểm tra chính

Khả năng bao gồm

Quang phổ kế
Máy đo tọa độ cánh tay FARO (CMM)
Rockweel Tester
Các loại dụng cụ cầm tay, đồ đạc, đồng hồ đo và các thiết bị đo lường khác
Máy đo quang học
Máy dò khuyết tật siêu âm
Hệ thống phát hiện hình ảnh thị giác Inspec
Máy kiểm tra độ bền kéo
Máy dò khuyết tật bột từ tính
Máy chiếu hồ sơ

ISO 9001: 2015
PPAP
Đệ trình bảo đảm một phần
Kiểm soát quy trình thống kê (SPC)
Kỹ thuật đảo ngược
Kiểm tra Điều đầu tiên (FAI)
8D Hành động sửa chữa Giải quyết vấn đề
5 TẠI SAO Hành động sửa chữa Giải quyết vấn đề
Quản lý kiểm toán
Hiệu chuẩn

Khảo sát khách hàng
Khảo sát nhà cung cấp
Kiểm soát tài liệu
Bản sửa đổi thay đổi kỹ thuật (ECR / ECN)
Huấn luyện nhân viên
Xem lại việc quản lý
Bảo trì phòng ngừa
Quản lý 5S tại chỗ

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality