Dịch vụ chế tạo kim loại

heavy steel welding service

Dịch vụ hàn thép nặng

large steel structure fabrication

Chế tạo kết cấu thép lớn

mild steel welding service

Dịch vụ hàn thép nhẹ

steel bracket fabrication

Chế tạo khung thép

support bracket weldment

Hỗ trợ hàn khung

thick steel plate cutting and welding

Cắt và hàn thép tấm dày