Lịch sử

Lịch sử phát triển

Đã ký hợp đồng đất đai với thành phố Deqing, nhà máy mới với diện tích 165.000M2 sẽ là kẻ lớn, một thương hiệu mới Hengli sắp ra mắt.

Vào năm 2019

Công ty con-Henan Hengli Longcheng Heavy Industry Co. LTD được thành lập.

Trong năm 2018

Hệ thống quản lý ERP đã được cập nhật để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của chúng tôi.

Trong năm 2014

Kỷ niệm 10 năm, doanh thu đạt 60 triệu USD.

Vào năm 2012

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi mở rộng sang lĩnh vực hàn, sơn, dịch vụ một cửa từ mua nguyên liệu thô, cắt, tạo hình, hàn, gia công, đến xử lý bề mặt, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng của chúng tôi.

Trong năm 2011

Hệ thống ERP vận hành để quản lý sản xuất.

Vao năm 2008

Toàn bộ nhà máy đã được xúc tiến đến Khu công nghiệp Pingyao Fengdu, thị trấn Pingyao, huyện Yuhang.

Năm 2007

Công ty con-Hàng Châu Shenghao Logistics Co., Ltd đã được phát triển.

Vào năm 2006

Doanh thu của chúng tôi đạt 6 triệu USD.

Năm 2003

Hengli bắt đầu vào năm 2002 khi một nhóm nhỏ các chuyên gia trong lĩnh vực cắt thép tấm, được thành lập tại Longwu Town, Xihu District, Hangzhou.

Trong năm 2002